Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost

 V.č. 1/2012, o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů

 1.1.2013
 Obecně závazná vyhláška obce Synalov č. 01/2016 o nočním klidu  1.1.2017
   

Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za odvoz komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Synalov č. 01/2016 o nočním klidu.pdf

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva:

 

 

 

 

Dokumenty zastupitelstva

Zadávání zakázek malého rozsahu v obci Synalov 4_6_.pdf

Provozní řád KD Koliba a nájemní smlouva.pdf

Hosp_ v lese 2011mm.pdf

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

21. 3. Radek

Zítra: Leona

Synalov_2_17[1].jpg

 AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

 

Pouť 2018

DSC_0936_web.jpg        

        Strašidlení 2018

DSC07593.JPG

 Výběr poplatku za   komunální odpad   a psi

Vážení spoluobčané,
termín úhrad poplatků za odpad a psy za rok 2019 je od 19.1.2019 do 30.7.2019.
Poplatky je možno hradit v úředních hodinách na OÚ každý čtvrtek od 19.00 do
20:00.
Poplatky pro rok 2019 jsou stanoveny takto:
odpad: 450,- Kč/osobu
pes: 50,- Kč
images.jpeg

http://www.firebrno.cz/paleni-klesti

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

www.idos.cz

Synalov_2_24.jpg