Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.

1. Úplný název povinného subjektu

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích ve znění následných úprav.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní údaje

5. Případné platby lze poukázat

6. IČ: 00532193

7. DPH - Obec Synalov není plátcem DPH

8. Dokumenty
Rozpočet v aktuálním a uplynulém roce

9. Žádost o informace
Žádost o poskytnutí informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře
Obecní úřad Synalov nabízí  v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře.
Další formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Řešíme na obecním úřadě dle konkrétních okolností.

14. Předpisy
Obecně závazné vyhlášky  jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě
a  na úřední desce .

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy
Vzor návrhu licenční smlouvy
Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

21. 3. Radek

Zítra: Leona

Synalov_2_17[1].jpg

 AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

 

Pouť 2018

DSC_0936_web.jpg        

        Strašidlení 2018

DSC07593.JPG

 Výběr poplatku za   komunální odpad   a psi

Vážení spoluobčané,
termín úhrad poplatků za odpad a psy za rok 2019 je od 19.1.2019 do 30.7.2019.
Poplatky je možno hradit v úředních hodinách na OÚ každý čtvrtek od 19.00 do
20:00.
Poplatky pro rok 2019 jsou stanoveny takto:
odpad: 450,- Kč/osobu
pes: 50,- Kč
images.jpeg

http://www.firebrno.cz/paleni-klesti

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

www.idos.cz

Synalov_2_24.jpg