Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie obce

Historie obce

 Synalov je v listinách zmiňován od r. 1360 pod názvy např. Smjlow, Symilow, Synolow, Sinalov.

Od r. 1360 patřil Synalov k lomnickému panství. Na lomnickém hradě vládl už před rokem 1300 starobylý rod pánů z Lomnice. Páni z Lomnice usilovali o větší hustotu osídlení a tak vznikla řada obcí, pojmenovaných zejména po pánech z Lomnice.

Kolem roku 1572 bylo lomnické panství prodáno Janovi ze Žerotína, pánu v Rosicích a Náměšti.
V novém věku je výraznějším rodem na zámku v Lomnici rod hrabat Serényiů (František Gabriel Serényi 1644 – 1677).

Sled některých událostí:

1883    Stavba kaple na návsi – zasvěcena Andělům strážným.

1890    Krupobití v srpnu, zničena polovina úrody.

1900    Obec přiškolena k Lomnici, v obci otevřena jednotřídní národní škola.

1907    Krutá zima v lednu a krupobití v květnu.

1915    Nedostatek potravin, zavedeny bezmasé dny (v pondělí, středu, pátek).

1917    Kruté mrazy počátkem března, v září vysoké teploty.

1921    Velká vedra – ztráty na dobytku.

1922    Velká vedra, v červenci velká povodeň a krupobití. Sklizeň ovsa a ječmene, který z vytlučeného obilí vyrostl podruhé v listopadu (obilí bylo už zasněžené).

1923    Krupobití.

Založen hasičský sbor a postavena požární zbrojnice.

1927    Tuhá zima.

1929    Tuhé mrazy až do 27. dubna – velké škody na stromech a zvěři, v červenci vichřice a krupobití.

1935    Postaven pomník padlým v první světové válce (u rozcestí silnice do obce s polní cestou na Balinky), odhalen 14. července.

1940    Dobudována silnice od Lomnice (budovaná od r. 1939). Do té doby se užívala štětovaná cesta, vedoucí v trati „V Dubinách“ – tzv. „Stará cesta“.

1949    Zaveden do obce telefon.

Zaveden také místní rozhlas, který nahradil obecního bubeníka.

1952    Do obce zavedena autobusová doprava.

1955    Opravena požární nádrž.

1957    Obec zakoupila pro místní kino promítací přístroj na úzký film.

1960    V rámci reorganizace okresů obec Synalov přeřazena z okresu Tišnov (který se rušil) pod okres Blansko.

1963    Zima od 15.11. do konce března s množstvím sněhu. Nevídaná úroda hub.

1968    Je otevřeno „výletiště“ – nad stodolou JZD, s tanečním parketem, kamenným pódiem, pro hudebníky a stoly s lavičkami. V areálu u tanečního parketu 28.10. zasazena lípa svobody.

1971    Upravena cesta na Kopaniny.

1972    Sloučení JZD Rašov a Lomnice pod JZD Podhorácko.

Původní „výletiště“ přestavěno, nahradilo hospodu a dostalo název „Koliba“.

Modernizováno veřejné osvětlení.

Částečně vybudována (v akci „Z“) dešťová kanalizace.

1975    Otevřen obchod se smíšeným zbožím spotřebního družstva Jednota.

1978    Vybudována požární nádrž na Kopaninách, sloužící i jako koupaliště.

1985    Integrace obce pod MNV Lomnice.

1986    Průtrž mračen – dvouhodinová bouře.

1989    Založení JZD Podhorácko, hospodařící v obcích Hodonín,Tasovice, Hluboké, Černovice, Brumov, Osiky, Křeptov, Běleč, Synalov, Ochoz, Rašov, Lomnice, Veselí, Brusná, Řepka.

1990    Tropická vedra.

1991    Obec Synalov získává zpět samostatnost.

Kronika obce

V obci byla vedena kronika od r. 1923, po roce 1947 se ale ztratila.

V roce 1958 byla založena kronika nová.

Názvy místních tratí

Dřívější: Prostřední vrch, Svobodná, Na skále, Ve vohrazdách, U pyramidy, Horní židovka, Dolní židovka, Kopaninského, V dališkách, Žlíbek, Na nivách, Dobrá studna, Na rovné, U šmelkovně, Klášterce, Na balinkách, Kluky.

Z Vlastivědy Moravské: u Kříže, nad Záhumny, na Mostkách, v Loukách, na Výpustkách, pod Lužou, v Hlinkách, nad Padělkem, v Doupě, na Dališkách, v Žlíbkách, v Dubině, na Příze, na Vochozi, nad Humnama, na Šálkách, na Klášterce, na Vedskranici, v Palašicích, na Čihadle, pod Pazdernou, na Březině, v Zlínkách, na Popletách, na Zahradě, na Řepkách, pod Loukou, na Doupě, na Skoravincích, v Škořápcích, na Vejpustcích, na Ohradách, Na Vokrouhly, nad Šmelcovnou, Vobůrka, nad Dobrou studňou, na Sekoři.

Ještě užívané názvy: Za horkama, Opleta, Zahrady, Roušové, Všivky, Doupě, Nivka, Záhumní, Podluží, Škorábka, Palašice, Ve zmolách, Číhadla, Pod příčkou, Klínek, Na předivě, Na bílisku, Višňové, Na výpistku, V tálkách, Hráze, V mostkách, Pod kyděrou, Dubiny, Horní trávníky, Dolní trávníky Na hrachoviskách, Míchovec, Široký kámen, Jasinky, Hranečník.